Резултати от “Бира за смет” - Национална кампания на Ротаракт клубовете в България за 2021-2022 година


Ротаракт е партньор на Ротари Интернешънъл - една от най-големите хуманитарни организации в света. Семейството на Ротари Интернешънъл включва Ротари, Ротаракт и Интеракт клубове. Членовете на клубовете са доброволци, работещи за по-добър свят. 


Ежегодно Ротаракт клубовете в България се обединяват около обща кауза като заедно работят по нейната организация и реализация. Тази година националната кампания премина под надслов “Бира за смет”. В рамките на кампанията ротаракторите поканиха съгражданите си, за да почистят заедно замърсено градско или извънградско пространство. За всеки събран чувал със смет се полагаше награда - студена бира или безалкохолна напитка за всички деца и непълнолетни младежи. Кампанията “Бира за смет” се проведе между 14-15 май 2022 г. в 13 града на територията на цялата страна


Общото събрано количество смет от всички локации в страната е почти 6 тона. В акциите за почистване бяха ангажирани около 600 доброволци от всякакви възрасти и националности. Добрите каузи обединяват хората и инициативата “Бира за смет” го доказва.


Кампанията се проведе благодарение на помощта на националните партньори “Каменица”, “Природен” и всички локални организации и бизнеси, които подкрепиха своя градски клуб.

Инициативата е олицетворение на активна общност от хора, споделящи еднакви ценности и подкрепящи се в усилията си да осъществят позитивна промяна в средата, която обитават.

Целите, които ротаракторите си поставихме бяха:

  • Увеличаване на почистените площи в България;

  • Събиране на възможно най-голямо количество отпадъци, които замърсяват природата, и транспортирането им до инсталации за сепариране, преработка, рециклиране или депониране;

  • Мотивиране на голям брой хора за участие в акции за почистване в цялата страна;

  • Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците;

  • Разпространение на добри практики за рециклиране на отпадъци от домакинствата;

  • Превръщане на рециклирането и грижата за околната среда в социално поведение и повод за гордост;

  • Чрез традиционно участие в подобни инициативи, Ротаракт клубовете целят да насърчават изграждането на „зелено” самоосъзнаване.

Благодарим на всички участници и съмишленици!


Повече за Ротари Интернешънъл: https://www.rotary.org/en

Повече за Ротари в България: https://www.rotarydistrict2482.org

Повече за Ротаракт в България: https://rotaract-bg.org

Повече за Интеракт в България: https://www.facebook.com/interact.bulgaria


Прикачени файлове


Влез си в профила | Регистрация