Контакти

Дистрикт Гуверньор Илиян Николов - nikolov@nnstudio.org

Председател на Комитета за Новите поколения Бояна Банкова - boiana.bankova@gmail.com

Председател на Подкомитета за Ротаракт Алекс Ангелов - aj.angelov@gmail.com

Дистриктен Ротаракт Представител Теодора Вълканска - drr@rotaract-bg.org

Паст-Дистриктен Ротаракт Представител Васил Демирев - pastdrr@rotaract-bg.org

Дистриктен Ротаракт Представител-Елект Борислава Динева - electdrr@rotaract-bg.org

Секретар Цвета Григорова - secretary@rotaract-bg.org

Ковчежник Калоян Иванов - treasurer@rotaract-bg.org

Церемониалмайстор Минас Мовсесиян - sergeantatarms@rotaract-bg.org

Комитет за Публичен имидж (PR) - pr@rotaract-bg.org

Комитет за Информационни технологии (IT) Стефан Николов - admin@rotaract-bg.org

Комитет за Професионално развитие - professional.development@rotaract-bg.org

Комитет за Развитие на членството - club.development@rotaract-bg.org

Комитет за Служба на общността - service.projects@rotaract-bg.org

Комитет за Международна служба - international@rotaract-bg.org

Влез си в профила | Регистрация