Контакти

Дистрикт Гуверньор Виолина Костова - Kostova@bgmap.bg

Председател на Подкомитета за Ротаракт Вахан Бохосян - vahan.bohosyan@gmail.com

Дистриктен Ротаракт Представител Станислава Якимова - drr@rotaract-bg.org

Паст-Дистриктен Ротаракт Представител Борислава Динева - pastdrr@rotaract-bg.org

Дистриктен Ротаракт Представител-Елект Марина Желева - electdrr@rotaract-bg.org

Секретар Адриана Петкова - secretary@rotaract-bg.org

Ковчежник Марий Стоянов - treasurer@rotaract-bg.org

Церемониалмайстор Гоце Великов - sergeantatarms@rotaract-bg.org

Комитет за Публичен имидж (PR) - pr@rotaract-bg.org

Комитет за Информационни технологии (IT) - admin@rotaract-bg.org

Комитет за Професионално развитие - professional.development@rotaract-bg.org

Комитет за Развитие на членството - club.development@rotaract-bg.org

Комитет за Служба на общността - service.projects@rotaract-bg.org

Комитет за Международна служба - international@rotaract-bg.org

Влез си в профила | Регистрация