Шеметна Варна

Шеметна Варна

Шеметна Варна

Шеметна Варна е отборна състезателна игра, в която всеки отбор преминава през разпределени из Морската градина пунктове, на които изпълнява задания от различен тип – физически, логически задачи, за добра комуникация между отбора, както и за креативно мислене. При успешно изпълнение на заданието на даден пункт, отборът получава парченце от крайния пъзел. Целта на играта е да се открие финалът на състезанието, а къде е той става ясно като се реши крайният пъзел. Отборите, финиширали първи и изпълнили заданията най-бързо, са победители в състезанието и получават награди. Всеки отбор сам определя своята печеливша стратегия за обхождане на пунктовете и изпълнение на заданията.

Влез си в профила | Регистрация