Обща инициатива на Ротаракт клубовете в България "Посади дърво - дари живот"

Обща инициатива на Ротаракт клубовете в България "Посади дърво - дари живот"

Обща инициатива на Ротаракт клубовете в България "Посади дърво - дари живот"

На 7 март ние от Ротаракт Кърджали дадохме старта на Общата инициатива на Ротаракт клубовете в България "Посади дърво - дари живот"  за тази ротарианска година. На събитието по засаждане на дървета присъстваха над 70 души, които активно се включиха в засаждането. Общит брой дървета, които ние засадихме е 1 000 бр. акации. Те бяха засадени в опожарената местност над Астрономическата обсерватория в Кърджали. Предизасаждането ние успяхме да съберем и 23 чувала с отпадъци при почистване на района в който беше засаждането!

Влез си в профила | Регистрация