Мини на БГ

Мини на БГ

Мини на БГ

Мини на БГ попада в Зона на фокус Основно образование и грамотност. Мини на

БГ адресира проблемите, свързани с неграмотността, включваща в себе си

пунктуация, граматика и правопис. Проектът първоначално акцентира върху

най-честите и фрапантни масово допускани грешки, а след това ще продължи с

всякакви по-големи тънкости в българския език. По един интерактивен начин

чрез специализирани фейсбук и инстаграм страници ще се пускат два пъти

седмично постове със забавно съдържание, със собствен наш дизайн, а в

описанието към картинките ще добавяме правилата за съответните думи. Като

„сторита“ и различните възможности на фейсбук и инстаграм ще задаваме

въпроси за проверка на вече пускани от нас правила, на които самите ни

последователи ще глауват и след което ще имат възможност да видят

правилния отговор.

Влез си в профила | Регистрация