Medical Quiz

Medical Quiz

Medical Quiz

Meidcal Quiz е ежегоден проект на Ротаракт клуб Пловдив-Пълдин и представлява викторина по биология и химия за учениците от 11 и 12 клас на пловдивските гимназии. Целта е учениците не само да проверят знанията си по биология и химия в неформален и забавен формат, но и да получат възможност да се запознаят отблизо с базата и условията на обучение в Медицинския университет в Пловдив. Проектът се провежда за първи път на 7.02.2015г.

Първо издание - https://bit.ly/3sqNTPL¨

Второ издание - https://bit.ly/3JgKqtJ

Четвърто издание - https://bit.ly/3B4teoF

Влез си в профила | Регистрация