Ден на професиите

Ден на професиите

Ден на професиите
Ден на професиите е инициатива за професионална ориентация на ученици от 8ми до 12ти клас. Има за цел младежите, на които им предстои избор на профеионална сфера да направят възможно най-информиран избор!
Форумът, се проведе на 11-ти март 2017 в Аулата на Софийскии университет и има за жел да запознае гостите с изявени професионалисти от няколко различни сфери – право, медицина, образование и педагогика, маркетинг и информационни технологии.
Лекторите представиха както сферата си на дейност в нейните специфики по отношение на необходимостта от кадри, технологичния напредък и тенденциите за бъдещето, така и личния си професионален път, който ги е превърнал в лидери в своите професии. Непосредствено след презентациите, както и в края на форума, гостите имаха възможност пряко да задават въпроси към лекторите по отношение на засегнатите от тях аспекти на съответната кариера и професионален живот.
Събитието е част от национална кампания за професионално ориентиране на българските младежи, като подобни форуми се проведе в Пловив и в Бургас, представяйки на гостите сфери на дейности, обръвзани с икономическите тенденции в съответните региони.
Влез си в профила | Регистрация