Дейности на Ротаракт клуб Кърджали през 21/22 Ротарианска година

Дейности на Ротаракт клуб Кърджали през 21/22 Ротарианска година

Дейности на Ротаракт клуб Кърджали през 21/22 Ротарианска година

Дейности на Ротаракт клуб Кърджали през 21/22 Ротарианска година


Наближава краят на поредната ротарианска година, в която служихме, за да променяме животи. Доволни сме от дейностите, които успяхме да осъществим през тази година. През тази ротарианска година успяхме да постигнем всички цели, които Дистриктната ни комисия беше поставила пред клубовете. С упоритата ни работа по проекти, срещи и т.н. с клубове от нашия дистрикт и други държави, нашият клуб беше избран за най-успешния клуб на Дистрикт 2482 България. 


През тази година освен проекти и дейности с клубове от страна ние решихме да наблегнем повече и на международната ни дейност. Бихме искали да благодарим на всички приятели, с които имахме възможност да работим заедно през тази ротарианска година и да реализираме общи инициативи и проекти. Надяваме се, че и през следващата година съвместната ни работа с чуждестранни клубове ще продължи. 


NB! Очакваме до края на септември или най-късно през октомври книгата ни с рецепти да бъде разпечатана и ще бъде продавана за финансиране на бъдещи проекти.


Може от линка, да посетите файла с подробна информация за успешната ни годин.

Линк към файл : https://tinyurl.com/RotaractClubOfKardzhali


#Rotaract #Rotary #District2482 #ServeToChangeLives


Влез си в профила | Регистрация