Rotaract Global Model United Nations

Rotaract Global Model United Nations

Rotaract Global Model United Nations

През лятото на 2016-та Ротаракт клуб София-Сердика заедно със SOFIMUN организираха Rotaract Global Model United Nations.

Моделът на Организацията на обединените нации, обикновено известен като MUN, е симулация на ООН. В тази симулация участниците (студенти и млади професионалисти) поемат ролите на чужди дипломати и обсъждат съвременни международни въпроси. В зависимост от органа на ООН, който той или тя е назначен за това, може да варира от военна криза или нарушаване на правата на човека до изменението на климата.

Обсъждайки тези въпроси от гледна точка на представител на друга държава, участниците научават много. Освен разширяване на познанията за ООН като цяло и за темите, които се обсъждат в подготовката и сесиите, участниците развиват и умения като публично говорене, лобиране и работа с пресата. Този практически опит дава добро разбиране на начина, по който се вземат решения на международната политическа сцена.

Освен тези съществени предимства, конференцията на MUN предлага и някои големи социални ползи. Участниците имат възможност да общуват със студенти от много различни културни и академични среди. Както сесиите на комисиите, така и вечерната програма гарантират това, давайки шанс на студентите да разширят международната си мрежа.

Именно комбинацията от тези академични, професионални и социални умения правят конференциите на MUN възможност участниците да участват в преживяване, което ще им продължи цял живот.

Повече информация може да намерите и в страницата на Rotaract Global Model United Nations.

Както и на сайта на изданието в София.

Тук може да следите и за бъдещи издания на формата.https://rotaractmun.org/


Влез си в профила | Регистрация